Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2019 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2019 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.857,89 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
979
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27244
Αριθμός Απόφασης:
ΕΞΩΣ.Δ.Σ. 40/07-11-2019 Θ. 37
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη