Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2019 12:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2019 12:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 21.842,68 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
980
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27245
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΔΣ 40/7-11-19 Θ.35
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

 

ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 25 "ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.936

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη