Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2024 08:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2024 08:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2024 08:45
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3094
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14526
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ15/27-5-24 Θ18
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διευκρινίσεις

31/05/2024 09:32

ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
Αφρώδη επιθέματα αποστειρωμένα υδροπολυμερή. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ περίπου 19x20 εκ.

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη