Διαγωνισμός

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/08/2022 08:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 08:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
12/08/2022 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2170
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18291
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:28/4-8-2022 Θ:32
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη