Διαγωνισμός

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/06/2022 12:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2022 12:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
06/07/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2094
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14867
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:22/28-6-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη