Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/05/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/05/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/05/2022 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2007
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381, 1129 ,1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10813
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:15/11-5-2022Θ:26
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη