Διαγωνισμός

ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/05/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/05/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1999
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
10582
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 13/27-04-2022 ΘΕΜΑ 28
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΑΛΛΙΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη