Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/05/2022 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/05/2022 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/05/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1988
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9893
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:13/27-4-2022 Θ:30
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη