Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/11/2019 10:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2019 10:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/11/2019 10:23
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 450,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
991
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27640
Αριθμός Απόφασης:
ΕΞΩΣ ΔΣ 38-23/10/2019 Θ 27
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΠΛΕΟΝ e-mail: tsatsaronim@gnartas.gr

Διευκρινίσεις

15/11/2019 10:54

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικής μονάδας split-type
Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τους παρακάτω όρους:

1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R32).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h.
5. Η θερμική ισχύς να είναι τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 45 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
11. Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO-5151/1995 και να φέρει τη σήμανση CE.
12. Το εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος να έχει πιστοποίηση κατά ISO-9002.
13. Ο χρόνος παράδοσης προς λειτουργία του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημέρα ανάθεσης.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να απαντώνται αναλυτικά από τους ενδιαφερόμενους στο Φύλλο Συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης.
2. Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
3. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.

4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP)
5. Παροχή αέρα (m3/h) της εσωτερικής μονάδας για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.
6. Τύπος συμπιεστή (περιστροφικός, παλινδρομικός ή scroll).
7. Ισχύς συμπιεστή (W) και απορροφώμενη ένταση (Α).
8. Στάθμη θορύβου (dBA) της εξωτερικής μονάδας.
9. Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας.

Όσον αφορά την εγκατάσταση του μηχανήματος, η οποία είναι υποχρέωση του προμηθευτή, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι:

1. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και θα στηρίζεται στον τοίχο με στριφώνια και ούπα ή στο δάπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
2. Οι σωλήνες που θα συνδέουν εξωτερική με εσωτερική μονάδα θα είναι αμερικάνικου τύπου, μονωμένοι (κάθε σωλήνας ξεχωριστά) με συνθετικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, προστατευμένο με μονωτική ταινία. Το μήκος των σωλήνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2 m.
3. Όπου είναι δυνατό, οι σωληνώσεις και τα καλώδια που θα διατρέχουν εσωτερικούς χώρους θα περνούν πάνω από την ψευδοροφή, ώστε να μην είναι ορατά. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται μέσα σε κανάλια κατάλληλων διαστάσεων.
4. Οι σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν εσωτερική και εξωτερική μονάδα και τα οποία διαπερνούν τοίχο, θα τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλης διατομής πλαστικό σωλήνα.


Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά:
1) στην αγορά του κλιματιστικού
2) στην τοποθέτηση από πιστοποιημένο εγκαταστάτη τεχνικό με ειδικότητα ψυκτικού.

Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιού κλιματιστικού η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την απεγκατάσταση αυτού.

15/11/2019 10:33

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικής μονάδας split-type
Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τους παρακάτω όρους:

1. Να είναι τύπου ALL DC INVERTER.
2. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό οικολογικού τύπου (R32).
3. Να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.
4. Να έχει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον: 12.000 BTU/h.
5. Η θερμική ισχύς να είναι τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ.
6. Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
7. Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης.
8. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να μην υπερβαίνει τα 45 dB(A). Να αναφέρεται η στάθμη θορύβου και στις άλλες ταχύτητες.
9. Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή τους.
10. Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
11. Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO-5151/1995 και να φέρει τη σήμανση CE.
12. Το εργοστάσιο κατασκευής του μηχανήματος να έχει πιστοποίηση κατά ISO-9002.
13. Ο χρόνος παράδοσης προς λειτουργία του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις 15 ημέρες από την ημέρα ανάθεσης.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να απαντώνται αναλυτικά από τους ενδιαφερόμενους στο Φύλλο Συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης.
2. Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
3. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.

4. Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER), εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP)
5. Παροχή αέρα (m3/h) της εσωτερικής μονάδας για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.
6. Τύπος συμπιεστή (περιστροφικός, παλινδρομικός ή scroll).
7. Ισχύς συμπιεστή (W) και απορροφώμενη ένταση (Α).
8. Στάθμη θορύβου (dBA) της εξωτερικής μονάδας.
9. Εξωτερικές διαστάσεις και βάρος εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας.

Όσον αφορά την εγκατάσταση του μηχανήματος, η οποία είναι υποχρέωση του προμηθευτή, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι:

1. Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση βαμμένη με αντισκωριακή βαφή και θα στηρίζεται στον τοίχο με στριφώνια και ούπα ή στο δάπεδο, κατόπιν υποδείξεως του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
2. Οι σωλήνες που θα συνδέουν εξωτερική με εσωτερική μονάδα θα είναι αμερικάνικου τύπου, μονωμένοι (κάθε σωλήνας ξεχωριστά) με συνθετικό υλικό ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX, προστατευμένο με μονωτική ταινία. Το μήκος των σωλήνων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 2 m.
3. Όπου είναι δυνατό, οι σωληνώσεις και τα καλώδια που θα διατρέχουν εσωτερικούς χώρους θα περνούν πάνω από την ψευδοροφή, ώστε να μην είναι ορατά. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, θα τοποθετούνται μέσα σε κανάλια κατάλληλων διαστάσεων.
4. Οι σωλήνες και τα καλώδια που συνδέουν εσωτερική και εξωτερική μονάδα και τα οποία διαπερνούν τοίχο, θα τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλης διατομής πλαστικό σωλήνα.


Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να αναφέρεται χωριστά:
1) στην αγορά του κλιματιστικού
2) στην τοποθέτηση από πιστοποιημένο εγκαταστάτη τεχνικό με ειδικότητα ψυκτικού.

Σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιού κλιματιστικού η τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την απεγκατάσταση αυτού.

Υπό Προμήθεια Είδη