Διαγωνισμός

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ BAUYER)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ BAUYER)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/11/2019 08:26
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/11/2019 08:26
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2019 11:57
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
990
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005834691
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27615
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.40/7-11-19 Θ.34
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΜΑΙΛ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ tsatsaronim@gnartas.gr

Υπό Προμήθεια Είδη