Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΑΝΘΟΤΥΡΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΑΝΘΟΤΥΡΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/11/2019 12:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/11/2019 12:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
989
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27149
Αριθμός Απόφασης:
18/20-6-2019 Θ. 11 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

   Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤA ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔH ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚAN ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 18/20-6-2019 ΘΕΜΑ 11ο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με

 τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές

και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στο επόμενο 24ωρο.

 

 

 

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

   Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

 

 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

         Όσον αφορά τα σκληρά, ημίσκληρα και τα μαλακά τυριά θα πρέπει:

α)Το καθαρό βάρος τους να αναγράφεται στη συσκευασία, καθώς και το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή

β) Για τα σκληρά τυριά, όσον αφορά τη συσκευασία τους θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον (3) τρεις μήνες.

 γ)Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.

δ)Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων.

ε)Να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία και το είδος τους.

Η ωρίμανση των τυριών σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1.4, θα πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των + 10ο C και  με κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση.

 

 

  

 

ΑΝΘΟΤΥΡΟΣ

Η προσφερόμενη συσκευασία να είναι 400γρ  και 1000γρ. σε Vacuum.

Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας. 

Υπό Προμήθεια Είδη