Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/11/2019 09:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/11/2019 09:07
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
988
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27482
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 40/7-11-2019 ΘΕΜΑ 33
Τμήμα:
Μ/Γ

Παρατηρήσεις

tsatsaronim@gnartas.gr

Υπό Προμήθεια Είδη