Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
13/11/2019 11:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
13/11/2019 11:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2019 11:18
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 248,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
985
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27400
Αριθμός Απόφασης:
ΕΞΩΣ ΔΣ 33-26/09/2019 Θ 43
Τμήμα:
ΤΕΠ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΠΛΕΟΝ e-mail tsatsaronim@gnartas.gr

Υπό Προμήθεια Είδη