Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χ/Ο

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Χ/Ο
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/11/2019 09:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/11/2019 09:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/11/2019 08:24
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
973
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005828735
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27194
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.40/7-11-19 Θ.29
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη