Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/10/2019 11:54
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/10/2019 11:54
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/10/2019 11:54
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
927
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
ΕΞΩΣ ΔΣ 37/10/10/2019 Θ 18
Τμήμα:
Μ/Γ

Υπό Προμήθεια Είδη