Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/10/2019 10:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2019 10:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/10/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 2.671,08 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
922
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24846
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 37/10-10-2019 ΘΕΜΑ 33
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη