Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCITEC)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCITEC)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/10/2019 13:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 13:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/10/2019 10:12
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
917
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005698407
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24740
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.37/10-10-2019
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΙΣΧΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη