Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ROCHE)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ROCHE)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/10/2019 13:09
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 13:09
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/10/2019 10:09
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
918
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005698407
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24741
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ.30/10-10-2019 Θ.
Τμήμα:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη