Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΠΟΥ ΒIORAD)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΠΟΥ ΒIORAD)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/10/2019 13:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 13:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/10/2019 10:03
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
919
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005698407
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24742
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.30/10-10-2019 Θ.25
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

H ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη