Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 11:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 11:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 11:10
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
907
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
Τμήμα:
Διατροφής

Υπό Προμήθεια Είδη