Διαγωνισμός

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 09:24
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 09:24
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/10/2019 08:24
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
906
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
24273
Αριθμός Απόφασης:
33/26-9-2019 ΘΕΜΑ 52ο
Τμήμα:
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη