Διαγωνισμός

ΕΝΤΥΠΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΤΥΠΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
898
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
23462
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 30 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη