Διαγωνισμός

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/09/2019 13:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2019 13:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 13:38
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
896
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
23244
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη