Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/09/2019 12:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2019 12:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2019 11:51
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
892
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
19REQ005624763
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
23119
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.33/26-9-2019 Θ.48
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη