Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/09/2019 12:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/09/2019 12:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
893
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
23190
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΔΣ 33/26-9-19 Θ.54, 22/18-7-19 θ.30 & 30/12-9-19 Θ.30
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ

 

ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη