Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΟΞΥΓΟΝΟ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2024 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2024 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
03/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3097
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14536
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ. 15/27-5-2024 Θ.16ο
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη