Διαγωνισμός

ΕΝΤΥΠΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΝΤΥΠΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2024 08:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2024 08:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3095
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14530
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:15/27-5-2024 Θ:5ο
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη