Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/05/2024 11:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2024 11:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/06/2024 11:24
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.999,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3093
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14428/28-5-24 ΣΧΕΤ 14427/28-5-24
Αριθμός Απόφασης:
38/21-12-23 ΘΕΜΑ 45
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

 ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% ( ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ  ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣΟΥΣΊΕΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ). ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1000 TMX 
 ΨΑΡΙ ΠΕΡΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ  . ΠΟΣΟΤΗΤΑ   100  ΚΙΛΑ
ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (20 ΓΡ), ΠΟΣΟΤΗΤΑ:5000 ΤΜΧ
ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΓΡ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  3.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.  38/21-12-2023   ΘΕΜΑ 45 ο   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά

είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι

 ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει

 σε πλάνη τον καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του

 τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική

 γλώσσα.

 Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή

καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού

 χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται

η Εμπορική τους Ονομασία.

Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις

ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται

και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας

 ημέρας .

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά,

 σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις

Αγορανομικές, Κτηνιατρικές

και Υγειονομικές διατάξεις και τις επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις π

οιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται

και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στο επόμενο 24ωρο.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

   Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη

συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως

 επίσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός

ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα

μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα

εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς.

ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9. θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις

 ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου,

θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στο

επόμενο 24ωρο.

 Τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης και

 η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με

 καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους χώρους

 αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα

 φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Νο 9.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

  Τα κατεψυγμένα είδη (όπως ψάρια, αρνί, οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα πρέπει να είναι α΄

ποιότητας,   επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα και ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να

πληρούν όλους τους όρους  υγιεινής κατά την διάρκεια της συντήρησης τους στον χώρο αποθήκευσης ,κατά την μεταφορά και την  διανομή, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος στη συσκευασία

( άρθρο 93  του Κώδικα τροφίμων – ποτών).

 Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την επιθεώρηση , εισαγωγή, ζώνη αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π.

Το βάρος του κάθε κατεψυγμένου ψαριού  δεν θα είναι μικρότερο από 280 γραμμ.

  Όσον αφορά το κατεψυγμένο αρνί και την κατεψυγμένη γαλοπούλα θα πρέπει να προέρχονται

από ζώα  υγιή, να έχουν υποστεί το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις κτηνιατρικό

έλεγχο και να έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση.

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

Να προέρχεται από φρούτα πρώτης ποιότητας, χωρίς συντηρητικά και να αναγράφεται η

 συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

 

  ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα (  1.999,00  €  ) χίλια εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ

περίπου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπό Προμήθεια Είδη