Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/05/2024 11:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2024 11:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/05/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.075,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3090
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14432/28-5-24 ΣΧΕΤ 14430/28-5-24
Αριθμός Απόφασης:
38/21-12-23 ΘΕΜΑ 45
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διατροφής

Παρατηρήσεις

 

Μπισκότα αλμυρά ατομική συσκευασία 40 γρ . Ποσότητα  1200 τμχ.
Χυμός πορτοκάλι φυσικός 250 ml . Ποσότητα  1200 τμχ.
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  38/21-12-2023   ΘΕΜΑ 45 ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥΔ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

.

  Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις

 επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από

 μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον

καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.

 Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού

 χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους

 Ονομασία.

Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ

Οι φυσικοί ατομικοί χυμοί να είναι σε συσκευασία TETRA PAK ,  ή TETRA BRIK, χωρίς προσθήκης ζάχαρης ή άλλης

 φυσικής ή τεχνητής γλυκαντικής ύλης.

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ ΑΤ. ΣΥΣΚ. 30-40 ΓΡ

 

 

 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

    

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΕΙΩΝ ΜΗΝΩΝ.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα (  1075,00  € )  χίλια εβδομήντα  πέντε  ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ

 

Υπό Προμήθεια Είδη