Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/12/2022 09:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/12/2022 09:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/12/2022 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2324
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
28753
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.42/1-12-2022 Θ.31
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατηρήσεις

Η προσφορά να ισχύει για  3 μήνες

Υπό Προμήθεια Είδη