Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ/Σ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ/Σ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
30/11/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
30/11/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/12/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2323
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
28446
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 40/16-11-2022 ΘΕΜΑ 36
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ 

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SSU-2  PROTON OLYMPUS  ΚΩΔΙΚΟΙ : 

Α) 09416

B) 024412

Γ) ΜΗ-443

Υπό Προμήθεια Είδη