Διαγωνισμός

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/11/2022 08:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2022 08:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/11/2022 08:25
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2320
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27470
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 40/16-11-2022 Θ 14
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ2681361277 ΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 2681361555 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη