Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ/Σ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Γ/Σ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/11/2022 08:03
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/11/2022 08:03
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/11/2022 08:03
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2319
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27462
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 40/16-11-20022 Θ 36
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SSU-2 PROTON OLYMPUS ΚΩΔΙΚΟΙ Α)09416 -Β)024412-Γ)ΜΗ -443

Διευκρινίσεις

21/11/2022 08:17

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΟ 2 ΕΙΝΑΙ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΟΠΩΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΕ.

Υπό Προμήθεια Είδη