Διαγωνισμός

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2022 07:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2022 07:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/11/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2314
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27314
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:40/16-11-2022 Θ:28
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις

Τα υλικά πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να παραδίδονται στο Νοσοκομείο μας εντός 5 πέντε ημερών από την αποστολή της παραγγελίας.

Υπό Προμήθεια Είδη