Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚ/ΚΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCITEC)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚ/ΚΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SCITEC)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/11/2022 07:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/11/2022 07:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
22/11/2022 11:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2315
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
27311
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.40/16-11-22 Θ.29
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατηρήσεις

Η προσφορά να ισχύει για 3 μήνες

Υπό Προμήθεια Είδη