Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/11/2022 12:55
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/11/2022 12:55
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/11/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2312
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26594/11-11-22 ΣΧΕΤ 26593/11-11-22
Αριθμός Απόφασης:
25/21-7-22 ΘΕΜΑ 25
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Παρατηρήσεις

 

 
   Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΤΟΥ

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  25/21-7-22   ΘΕΜΑ 25ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόμιμα κυκλοφορούντα στην αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του

 κώδικα τροφίμων και ποτών, τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., τις Αγορανομικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις

 επί μέρους παραγγελίες των υπηρεσιών.    

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από

 μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον

καταναλωτή ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.

 Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού

 χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων. 

Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους

 Ονομασία.

Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

   ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

         Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι ευχάριστοι και χαρακτηριστικοί των προϊόντων, τα δε προϊόντα να έχουν παρασκευασθεί το περισσότερο πριν από τέσσερις (4) ώρες και λιγότερο πριν από (2) ώρες για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. 

           Στο εξωτερικό μέρος θα πρέπει  να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις Ν 3526/2007-ΦΕΚ 24/Α΄/9-2-2007:

         1. Το όνομα της επιχείρησης.

         2. Η διεύθυνση του αρτοποιείου.

         3.Το είδος ψωμιού η προϊόντος αρτοποιίας.

         4. Το καθαρό βάρος.

         5.Η ημερομηνία παρασκευής και λήξεως, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος με ανεξίτηλη σφραγίδα.

         Ο άρτος και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας, είτε σε ατομική είτε σε μαζική συσκευασία, τοποθετούνται μέσα σε κλειστά κιβώτια, που είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.   

    -Ο άρτος και οι φρυγανιές πρέπει να συσκευάζονται , αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και  θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των 500γρ.  Ως υλικά συσκευασίας τους  επιτρέπονται:

α)Χαρτί συσκευασίας(οποιαδήποτε μορφής και ποιότητας απλό, από αναγεννημένη κυτταρίνη –CELLOPHANE βλ. Άρθρο 24 του Κώδικα τροφίμων και ποτών .)

β)Αναγεννημένη κυτταρίνη  (σελοφάν).

γ)Πλαστικές ύλες από τις επιτρεπόμενες για συσκευασία τροφίμων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Τροφίμων.

       Τα μεταφορικά μέσα και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.

    Είδη παντοπωλείου

            -Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης. Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

            Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον αφορά τα είδη 3 έως και 12 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα. Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς.

Αλάτι

Μαγειρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, με περιεκτικότητα NaCl, τουλάχιστον 95%.

Όσπρια :

  Τα όσπρια να είναι πρώτης ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους

   του άρθρου 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ  του Κ.Τ.Π, να έχουν ξηραθεί, χωρίς αλλοιώσεις στον κόκκο.

  Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως. Να μην έχουν πικρή ή ταγγή γεύση και να

   βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες κατά ανώτατο όριο. Να μη είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα με άλλους κόκκους

  σε ποσοστό πάνω από 0,5%. 

     ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ   

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα ( 500   € )  χίλια πεντακόσια ευρώ  περίπου συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13 %.

Υπό Προμήθεια Είδη