Διαγωνισμός

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/11/2022 15:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/11/2022 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/11/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2305
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
26222
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 39/3-11-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Το είδος πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο

Υπό Προμήθεια Είδη