Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΗ BI-PAP S/T

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΗ BI-PAP S/T
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/08/2022 13:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/08/2022 13:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/08/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2173
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18636
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 25/21-7-2022 Θ.38
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη