Διαγωνισμός

ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/08/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/08/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/08/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 2.961,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2172
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18614
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ 28/4-8-2022 ΘΕΜΑ 9
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΠ, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Παρατηρήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη