Διαγωνισμός

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/08/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/08/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2168
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18246
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ18/30-5 Θ38/ΔΣ22/28-6Θ35ΔΣ24/13-7Θ30
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Συνημμένα Αρχεία

Υπό Προμήθεια Είδη