Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/07/2022 11:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 11:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/08/2022 11:33
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2164
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17650
Αριθμός Απόφασης:
ΕΞΩΣ ΔΣ 18/30-05-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Μ/Γ

Παρατηρήσεις

1)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διευκρινίσεις

29/07/2022 08:32

Η ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ GAMMA ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Υπό Προμήθεια Είδη