Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SWITCH

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SWITCH
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/07/2022 08:04
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 08:04
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/08/2022 08:04
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2156
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17622
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 25/21-07-2022 Θ 36
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΘ

Παρατηρήσεις

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4412 /2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

Υπό Προμήθεια Είδη