Διαγωνισμός

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/07/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/07/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2155
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17491
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Παρατηρήσεις

Το είδος πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτο

Υπό Προμήθεια Είδη