Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
26/07/2022 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
26/07/2022 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/08/2022 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2153
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17449
Αριθμός Απόφασης:
ΑΠΟΦ ΔΣ 25-21/07/2022 Θ ΕΚΤΑΚΤΟ 3
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Παρατηρήσεις

1)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ .

Υπό Προμήθεια Είδη