Διαγωνισμός

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/07/2022 10:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/07/2022 10:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 10:10
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2152
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17245
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ:25/21-7-2022 Θ:31
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη