Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΑΡΙΝΙ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΑΡΙΝΙ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/06/2022 11:42
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2022 11:42
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/07/2022 07:54
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2093
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14866
Αριθμός Απόφασης:
Δ.Σ.22/28-6-2022 Θ.32
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Παρατηρήσεις

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη