Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/06/2022 14:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2022 14:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/07/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 1.100,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2090
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14765/28/6/22 ΣΧΕΤ 14764/28/6/22
Αριθμός Απόφασης:
12/30-3-2021 ΘΕΜΑ 7 ο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Παρατηρήσεις

 

 

 

·   

                                                                                                                                               

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩ – ΞΕΝΩΝΑΣ MEΛΙΣΣΑΝΘΙΑ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗ  ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  12/30-3 -2021

 ΘΕΜΑ 7ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ:

               Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη,

 η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή

 ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα. 

Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα

 ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

  Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.

-Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

 

θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

            Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η  φέτα, όσον αφορά τη συσκευασία της  θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον (2) δύο μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.

 Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.

Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων.

Να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία και το είδος τους.

Η ωρίμανση των τυριών σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1.4, θα πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των + 10ο C και  με κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση.

 

 

ΞΥΔΙ

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού και η οξύτητα να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ.

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

   Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης

. Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους,

κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές

 προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται

από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον αφορά τα είδη 3 έως

 και 12 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα.

Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς.

 

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:

 (όπως ψάρια, οπωρολαχανικά κ.τ.λ.) θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα συσκευασμένα καθαρισμένα και ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής κατά την διάρκεια της συντήρησης τους στον χώρο αποθήκευσης ,κατά την μεταφορά και την διανομή, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος στη συσκευασία ( άρθρο 93  του Κώδικα τροφίμων – ποτών). 

Για τα κατεψυγμένα αλιεύματα ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σε ότι αφορά την επιθεώρηση, εισαγωγή, ζώνη

αλίευσης, επεξεργασία, συντήρηση, τεμαχισμό, μεταφορά κ.λ.π. Το βάρος του κάθε  κατεψυγμένου ψαριού  δεν

θα είναι μικρότερο από 280 γραμμ.

 

ΌΣΠΡΙΑ :

Τα όσπρια να είναι πρώτης ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους του

 άρθρου 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ  του Κ.Τ.Π, να έχουν ξηραθεί, χωρίς αλλοιώσεις στον κόκκο.

 Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως. Να μην έχουν πικρή ή ταγγή γεύση και να

βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες κατά ανώτατο όριο. Να μη είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα με άλλους κόκκους

σε ποσοστό πάνω από 0,5%.  

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩ – ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΠΟ 7:00 π.μ. ΜΕΧΡΙ  8:30 π.μ.

 

 
Για την κάλυψη των αναγκών του τμημάτων του Νοσοκομείου λόγω ότι τελείωσε η ποσότητα των συμβάσεων.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα ( 1.100 € ) χίλια   εκατό ευρώ  περίπου συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13 %.

 

 

Υπό Προμήθεια Είδη