Διαγωνισμός

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/06/2022 13:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2022 13:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/07/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
€ 700,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2089
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1511.01
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14767/28/6/22 ΣΧΕΤ 14766/28/6/22
Αριθμός Απόφασης:
12/30-3-2021 ΘΕΜΑ 7 ο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Παρατηρήσεις

 

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΑ  ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩ – ΞΕΝΩΝΑΣ MEΛΙΣΣΑΝΘΙΑ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗ  ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  12/30-3 -2021

 ΘΕΜΑ 7ο  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ:

               Ειδικά για τα τυποποιημένα –συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει να φέρουν  υποχρεωτικά είναι:

Η ονομασία πώλησης.

Ο κατάλογος των συστατικών.

Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που είναι  ευαλλοίωτα από μικροβιολογική άποψη,

 η τελική χρονολογία ανάλωσης.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης , χρήσης.

Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή.

Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης στην περίπτωση που η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή

 ως προς τον πραγματικό τόπο παραγωγής ή προέλευσης του τροφίμου.

Οι συσκευασίες να είναι ακέραιες. Οι ενδείξεις να είναι υποχρεωτικά και στη Ελληνική γλώσσα.  

Η αναγραφή των ενδείξεων να είναι από χρώμα ή από μελάνι που δεν μεταφέρουν τοξικές ή καρκινογόνες ουσίες.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα

 ¾ του συνολικού χρόνου συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

  Όλα τα είδη να είναι επώνυμα, τυποποιημένα σε αεροστεγείς συσκευασίες και να αναγράφεται η Εμπορική τους Ονομασία.

-Τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄ ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας .

 

θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης.

Θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους, κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

            Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η  φέτα, όσον αφορά τη συσκευασία της  θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον (2) δύο μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.

 Η συσκευασία θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή φiλμ που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από τον Κ.Τ.

Να  είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τον διαχωρισμό που γίνεται με βάση τον Κώδικα Τροφίμων.

Να παρουσιάζουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες ανάλογα με την κατηγορία και το είδος τους.

Η ωρίμανση των τυριών σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1.4, θα πρέπει να γίνεται σε χώρους όπου η θερμοκρασία δεν θα είναι κατώτερη των + 10ο C και  με κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση.

ΞΥΔΙ

Να προέρχεται μόνο από οξική ζύμωση του κρασιού και η οξύτητα να είναι τουλάχιστον 6% σε οξικό οξύ.

 

 

ΑΛΑΤΙ:

Μαγειρικό, ψιλό, φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, με περιεκτικότητα NaCl,  τουλάχιστον 95%.

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ:

Να προέρχεται από φρούτα πρώτης ποιότητας, χωρίς συντηρητικά και να αναγράφεται η συνολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

ΜΕΛΙ

Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, όχι μεγαλύτερη από 10%. Απουσία ζυμών και μυκήτων σε 1 γρ προϊόντος και ολική χλωρίδα μέχρι 104 γρ.

Η συσκευασία στο μέλι και την μαρμελάδα θα είναι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Οι ετικέτες να φέρουν έκτυπα τις παρακάτω επισημάνσεις:

Χρονολογία παρασκευής ή ημερομηνία  διατηρησιμότητας.

Τίτλος προμηθευτή.

Το είδος του περιεχόμενου.

Καθαρό βάρος.

Τόπος παραγωγής.

Κωδικός παρτίδας.

 

 

         ΑΥΓΑ

Η κατάταξη και οι όροι διάθεσης των αυγών στην κατανάλωση ρυθμίζονται σύμφωνα με το κανονισμό αριθ.2295/2003. Τα αυγά που θα παραδίδονται θα είναι :

ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κειμένων διατάξεων.

ΒΑΡΟΥΣ 55-60 γραμμ.

Ο έλεγχος του βάρους, θα εξακριβώνεται με ζύγιση ορισμένου αριθμού αυγών, κατ΄ εκτίμηση της επιτροπής παραλαβής.

       Τα αυγά θα πρέπει να είναι καθαρά, άθικτα, συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, που θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα HACCP-σε Α και Β συσκευασία(Α καρτέλες των 30 τεμαχίων και Β χαρτοκιβώτιο) με τις απαραίτητες ενδείξεις (αρ. ωοσκοπικού κέντρου, κατηγορίας αυγού Α΄, ημερομηνία λήξης κ.λπ.).

 

 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

   Τα δε είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα θα πρέπει να είναι α΄  ποιότητας, επώνυμα και ευρείας κατανάλωσης

. Όπως και στις παραπάνω κατηγορίες τροφίμων θα πρέπει να τηρούνται οι όροι σωστής συντήρησης τους,

κατά την αποθήκευση και μεταφορά τους.

Όταν ένα είδος θα κρίνεται από τους αρμόδιους για την παραλαβή ότι δεν ανταποκρίνεται στις ποιοτικές

 προδιαγραφές, ή ότι δεν ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες του Νοσοκομείου, θα απορρίπτεται και θα αντικαθίσταται

από άλλο της αρεσκείας του Νοσοκομείου μέσα στην επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας όσον αφορά τα είδη 3 έως

 και 12 της προκήρυξης και μέσα στο επόμενο 24ωρο τα είδη τροφίμων μη ειδικώς κατονομαζόμενα.

Το ίδιο ισχύει και για το Ξενώνα Ψυχαργώς.

 

ΌΣΠΡΙΑ :

Τα όσπρια να είναι πρώτης ποιότητας, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, πρόσφατης εσοδείας, να πληρούν τους όρους του

 άρθρου 121 Κεφαλαίου ΧΙΙΙ  του Κ.Τ.Π, να έχουν ξηραθεί, χωρίς αλλοιώσεις στον κόκκο.

 Να έχουν αναπτυχθεί καλά και να έχουν ωριμάσει πλήρως. Να μην έχουν πικρή ή ταγγή γεύση και να

βράζουν σε 1,5 έως 2 ώρες κατά ανώτατο όριο. Να μη είναι φυτρωμένα και αναμεμειγμένα με άλλους κόκκους

σε ποσοστό πάνω από 0,5%.

 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ:

   Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα είδη γαλακτοπωλείου θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία οι εξής ενδείξεις:

Α)Η καθαρή ποσότητα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα  ή γραμμάρια.

Β)Το όνομα ή η επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή, όπως επίσης και η άδεια λειτουργίας από την

Κτηνιατρική Υπηρεσία και ο Κωδικός Αριθμός ΕΕ της επιχείρησης.

Γ)Η ημερομηνία παρασκευής ή η ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας.

Δ)Χρησιμοποιούμενη γλώσσα η Ελληνική.

Ο χρόνος βιωσιμότητας του προϊόντος ως προς την ημερομηνία λήξεως να είναι τουλάχιστον τα ¾ του συνολικού χρόνου

συντήρησης, την ημέρα παράδοσης στην αποθήκη τροφίμων.

Η μεταφορά Κ.Υ.Α. 487/04.10.2000 ( ΦΕΚ 1219Β) θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- ψυγεία και μέχρι τους

 χώρους αποθήκευσης του Νοσοκομείου, τα οποία θα εξασφαλίζουν θερμοκρασία2-4ο C και θα φέρουν καταγραφικό θερμοκρασίας του

θαλάμου μεταφοράς. ΕΦΕΤ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9.

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩ – ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΠΟ 7:00 π.μ. ΜΕΧΡΙ  8:30 π.μ.

 

Υπό Προμήθεια Είδη