Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΜΜΡΙ-2

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΜΜΡΙ-2
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2083
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14335
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΔΣ 20-14-06-2022
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Παρατηρήσεις

ΤΕΣΤ ΜΜΡΙ-2 ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΜΡΙ-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101

ΦΥΛΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΜΡΙ-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 101

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3757,20 ΜΕ ΦΠΑ

Υπό Προμήθεια Είδη