Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
22/06/2022 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
22/06/2022 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/06/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2081
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14333
Αριθμός Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΔΣ 20/14-06-2022 Θ 47
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη